< אדריכלות נעלמת > הארכיון האורבני > באר שבע > שכונה ד'
 
 
כניסה לבניין שיכון ותיק, שכונה ד', באר שבע
 
 
כל הזכויות שמורות, 2005, שרון רז ©
info@disappearing-architecture.co.il ניתן לפנות בכל נושא ועניין אל