< אדריכלות נעלמת > הארכיון האורבני > חיפה > בתי קולנוע
 
 
קולנוע תמר, רח' הפועל, הדר הכרמל, חיפה
 
צידו האחורי של בית הקולנוע, מצולם מרח' ציפורה זייד, כששלד המבנה הנותר על כנו תוחם צמחיה טבעית שלא ניתן לשהות בה. חור, בור, חלל בין קירות, חלל חי וצומח במסגרת מתה.
 
כל הזכויות שמורות, 2005, שרון רז ©
info@disappearing-architecture.co.il ניתן לפנות בכל נושא ועניין אל