< אדריכלות נעלמת > הארכיון האורבני > רמת גן א' > קולנוע רמת גן
 
 
מיקומו של קולנוע רמת גן לשעבר, רח' ז'בוטינסקי, רמת גן
 
צילומים אלו צולמו על ידי, שרון רז, בדצמבר 2009 ומוכנסים לכאן בספטמבר 2010. תודה לארז אסיא שהתלווה אליי ועזר בסיור זה. אני זוכר את הצללית של בית הקולנוע שהייתי רואה אותו בדרכי בז'בוטינסקי מפ"ת לת"א. היה שם בית קולנוע. עכשיו יש שם מגדל מגורים. בית הקולנוע שכן כאילו בתחתית המגדל, שלא היה אז.
 
כל הזכויות שמורות, 2005, שרון רז ©
info@disappearing-architecture.co.il ניתן לפנות בכל נושא ועניין אל